Jak operator energetyczny rozliczy mnie z nagromadzonej energii, gdy stanę się Prosumentem (będę posiadał/a panele)? – Japrosument.pl – Instalacje fotowoltaiczne, zachodniopomorskie

Jak operator energetyczny rozliczy mnie z nagromadzonej energii, gdy stanę się Prosumentem (będę posiadał/a panele)?